Son Eklenenler

12 Kasım 2018 Pazartesi

yakupcetincom

Konya Mevlana Dergahı Video - yakupcetincom - Konya,Turkey


Konya Mevlana Dergahı Video - yakupcetincom https://ift.tt/2GWLL9E Mevlâna Dergâhı’nın bulunduğu yerdeki ilk yapılaşma Mevlâna’nın ölümü ile başlar. Babası Bahâü’d-din Veled 1231 yılında vefat edince o zamanlar Selçuklu sarayının gül bahçesi olan yere defnedilir. 1273 yılında Mevlâna ölünce büyük oğul Sultan Veled burada bir türbe inşa ettirir. Kubbetü’l-Hadra yani Yeşil Kubbe adıyla anılan bu yapı zaman içerisinde büyük bir kompleks haline dönüşen Mevlâna Dergâhı’nın çekirdeğini oluşturmaktadır. İslam düşünce hayatında derin izler bırakmış olan Mevlâna Celâleddin-i Rûmî 1207 yılında Horasan bölgesindeki Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna ilk eğitimini babası Bahâü’d-din Veled’den alır. Devrinin önde gelen âlimlerinden biri olan ve Sultânü’I-Ulemâ olarak anılan Bahâü’d-din Veled 13. yüzyılda tüm Asya coğrafyasını derinden sarsan Moğol istilası nedeniyle göç etmek zorunda kalınca, Mevlâna’yı varlığın özüne yani “aşk”a sürükleyen gönül yolculuğu da başlamış olur. Nişabur, Bağdat ve Kûfe üzerinden Mekke’ye giderek hac görevini yerine getiren Bahâü’d-din Veled dönüşte Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde yolu ile Lârende’ye (Karaman) gelir ve ailesi ile birlikte buraya yerleşir. Subaşı Emir Mûsâ’nın yaptırdığı medresede yedi yıl süreyle tasavvuf ve ilim faaliyetlerinde bulunan Bahâü’d-din Veled, Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubâd’ın daveti üzerine hayatının son durağı olan Konya’ya geldiğinde büyük bir saygı ve coşkuyla karşılanır. Bahâü’d-din Veled ve ailesi döneminin önemli ilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Konya’da Altunapa (İplikçi) Medresesi’ne yerleşerek tasavvuf faaliyetlerine devam ederken Mevlâna da ilmî ve fikrî bakımdan olgunlaşmış ve devrin hatırı sayılır âlimleri arasına katılmıştır. Mevlevi Dergâhı tilâvet odası, huzûr-ı pîr, semâhâne, mescid, matbah ve derviş hücrelerinden oluşmaktadır. Bu mimari bütünlüğün etrafında ise farklı dönemlerde inşa edilen Sinan Paşa, Hürrem Paşa ve Mehmed Bey türbeleri ile küçük bir de hazire yer alır. Aslında hemen bütün yapılar bir avlu etrafında toplanmıştır. Dervişan, Çelebiler ve Hamuşan kapıları olmak üzere üç ayrı girişi bulunan avlu batı ve kuzey yönlerden L formundaki derviş hücreleri ile çevrelenmiştir. Avlunun güneyindeki matbah, dergâhın en önemli birimlerinden biridir ve içerisinde meydan-ı şerifi de barındırır. Aynı zamanda, Mevleviliğe intisap etmek isteyen bir kişinin tasavvuf yolculuğu da matbahta başlar. Matbah ve derviş hücreleri 1584 yılında Sultan III. Murad tarafından inşa ettirilmiştir. Dergâhın ana yapısı olan Huzûr-ı Pîr’in girişinde tilâvet odası yer almaktadır. Huzûr-ı Pîr’e Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa tarafından 1599 yılında yaptırılmış gümüş kaplamalı bir kapıdan girilir. Kubbet’ül Hadra’ya uzanan yürüme yolunun sol tarafındaki set üzerinde Horasan erlerinin mezarları sıralanırken, Huzûr-ı Pîr’in güney ve doğu yönündeki set üzerinde ise on tanesini hanımlara ait olmak üzere Bahâü’d-din Veled’in soyundan gelen kişiler ile Mevlevilikte makam sahibi olmuş tasavvuf ehline ait mezarlar bulunur. Kubbet’ül Hadra denilen, dışarıdan yeşil renkli külahın örttüğü kısım dergâhın en gösterişli bölümüdür. Yoğun kalemişi süslemelerin görüldüğü bu kısımda Mevlâna ve Sultan Veled’in mezarları, hemen yanı başında ise Bahâü’d-din Veled’in ahşap sandukası yer almaktadır. Aslında, söz konusu ahşap sanduka Mevlâna’nın mezarı üzerinde bulunmakta iken Kanuni Sultan Süleyman 1565 yılında bugünkü mermer sandukayı yaptırınca ahşap sanduka da Bahâü’d-din Veled’in mezarı üzerine konmuştur. Huzûr-ı Pîr’in kuzeyinde ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan semâhâne ve mescit bölümü yer almaktadır. 1926 yılına kadar tasavvuf faaliyetleri içerisinde bulunan Mevlevi Dergâhı tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra “Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi” (Konya Eski Eserler Müzesi) adı altında müzeye dönüştürülür. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve adı “Mevlâna Müzesi” olarak değiştirilmiştir. #Konya #KonyaAjansi #Konya #KonyaVideolari #Mevlana

Videoyu Yükleyen: Konya,Turkey


Tüm Konya,Turkey Videoları için tıklayınız !!!

Sitemizdeki yeni içerikleri E-posta adresinizle takip edin :