Son Eklenenler

15 Kasım 2018 Perşembe

Elementx Web Blog

Konya Konya Aziziye Cami Video - yakupcetincom - Konya,Turkey


Konya Kapu Cami Video - yakupcetincom https://ift.tt/2GWLL9E Konya merkezindedir. Kesme Gödene Taşı ile yapılan mabed son Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir. Yerindeki 1671-1676 yılları arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan camii yandığı için 1867 Sultan Abdülaziz'in annesi Pertenihal adına yeniden bugünkü Camii yaptırılmış ve bu adla anılmıştır. Türk Baroku üslubunda yapılan caminin altı mermer sütuna oturan üç kubbeli son cemaat yerinin iki ucunda kaideleri şadırvanlı iki minaresi dikkat çeker. Üzeri ferah kubbe ile örtülüdür. #yakupcetincom #Konya #KonyaAjansi #Konya #AziziyeCami

Videoyu Yükleyen: Konya,Turkey


Tüm Konya,Turkey Videoları için tıklayınız !!!
Advertisement

14 Kasım 2018 Çarşamba

Elementx Web Blog

Konya Kapu Cami Video - yakupcetincom - Konya,Turkey


Konya Kapu Cami Video - yakupcetincom https://ift.tt/2GWLL9E Konya’da Odun Pazarı semtinde, Sarraflar (Çıkrıkçılar) Caddesi üzerinde bulunan bu cami, eski Konya Kalesinin kapılarından birisinin yanında bulunduğundan Kapu Camisi ismi ile tanınmıştır. Camiyi Mevlâna’nın torunlarından postnişin Hasanoğlu Şeyh Hüseyin Çelebi 1658 yılında yaptırmıştır. Yapımından bir süre sonra yıkılan camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlerlizade Seyyid Abdurrahman Efendi yeniden yaptırmıştır. Ancak cami 1867 yılı yangınında çevresindeki vakıf dükkânları ile birlikte yanmıştır. Bu olaydan sonra 1868’de cami üçüncü kez yapılmıştır. Bugünkü caminin kapı kemeri üzerindeki kitabesinden banisinin ismi yazılı olmamakla birlikte 1868’de yapıldığı yazılıdır. Konya’da yapılmış olan Osmanlı camilerinin en büyüklerinden biri olup, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Caminin önünde on mermer sütunlu son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerindeki sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Caminin basık kemerli basık kemerli giriş kapısının bezemesi bulunmamaktadır. Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de birer kapısı daha vardır. İbadet mekânının üzeri içten sekiz kubbe, dıştan da çatı ile örtülüdür. Taş mihrap ve ahşap minberi oldukça sadedir. Yanındaki minarenin şerefeye kadar olan bölümü taştan, üzeri de tuğladandır. Şerefe ile külah arasında da çini kuşaklara yer verilmiştir. Caminin batısındaki şadırvanı Müftü Seyyid Abdurrahman tarafından 1812 yılında yaptırılmıştır. Eşenlerli-zâde es-Seyyid Abdurrahman Efendi ibn-i el- merhûm es-seyyid el-Hâc Mehmed Efendi vakfı Özet : Camiinin yanında yazın namaz kılmak için mevcut olan bölümün altında on adet mağaza ve dükkan, Salih Ağa Sarayı diye bilinen han’da sekiz adet mağaza ve altı adet dükkan , akmaz çeşme yanında bir dükkan, ağaççılar Çarşısında bir adet nalbant dükkanı demirciler Çarşısında bir adet demirci dükkanı cem’an yirmi sekiz adet dükkanı vakf eyledi. Şu şartları koydu. Dükkanlar Mütevelliler tarafından kiraya verilsin ve her ay gelirleri öncelikle caminin ihtiyaçları, tamir ve temizliğine ve aydınlatılmasına harcansın. Ardından camide dini ve fenni ilimlerde ders verecek hocalara, bayramlarda vaaz verecek hocalara, üç aylarda öğle ve ikinde namazından sonra mukabele okuyan hafızlara ücret verilsin. Vs. mütevelliler sağ olduğu sürece mutasarrıf olsunlar. İrtihalden sonra Salih evlatlarına nesilden nesile mutasarrıf olsunlar. Eğer nesil kesilirse iş hakime havale olunup Salih, dindar ve istikamet sahibi kişilerden mütevelliler seçip vakfeden kişinin ruhuna fatihalar okutalar. 1226(1881) #yakupcetincom #Konya #KonyaAjansi #Konya #KapuCamii

Videoyu Yükleyen: Konya,Turkey


Tüm Konya,Turkey Videoları için tıklayınız !!!

13 Kasım 2018 Salı

Elementx Web Blog

Konya Kültürpark Video - yakupcetincom - Konya,Turkey


Konya Kültürpark Video - yakupcetincom https://ift.tt/2GWLL9E Konya’nın eski adliye binasının yıkılıp etrafındaki tarihi doku korunarak yaklaşık 150.000 m2 alan üzerine yapılan kültür park şehrin çekim merkezi haline gelmiştir. 17 aralık 2009 günü başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘ın katıldığı bir törenle hizmete açılan kültür park şehrin merkezinde dinlenme mekanı haline gelmiştir. Kültür park yeşil alanları ve fıskiyeli havuzu ile insanlara güzel bir dinlenme imkanı sunmaktadır kültür park artırılan yeşil dokusu aslına uygun inşa edilen dede bahçesi yeni amfi tiyatrosu havuz düzenlemesi kapalı kermes alanı sosyal alanları yeni yaya yolları 112 , polis ve zabıta merkezleri ile güvenilir bir park haline getirilmiştir. Parkı büyükşehir belediyesi yapmıştır. #Konya #KonyaAjansi #Konya #KonyaVideolari #KonyaKültürPArk

Videoyu Yükleyen: Konya,Turkey


Tüm Konya,Turkey Videoları için tıklayınız !!!

12 Kasım 2018 Pazartesi

Elementx Web Blog

Bozkır’da “Mevlid-i Nebi” Etkinlikleri selamlaşma yürüyüşüyle başladı. - Bozkir Videolari


Bozkır’da “Mevlid-i Nebi” Etkinlikleri selamlaşma yürüyüşüyle başladı. https://ift.tt/2aTvRSn #yakupcetincom #Bozkir #Konya #KonyaAjansi #bx #Siristat

Videoyu Yükleyen: Bozkir Videolari

Elementx Web Blog

Konya Mevlana Dergahı Video - yakupcetincom - Konya,Turkey


Konya Mevlana Dergahı Video - yakupcetincom https://ift.tt/2GWLL9E Mevlâna Dergâhı’nın bulunduğu yerdeki ilk yapılaşma Mevlâna’nın ölümü ile başlar. Babası Bahâü’d-din Veled 1231 yılında vefat edince o zamanlar Selçuklu sarayının gül bahçesi olan yere defnedilir. 1273 yılında Mevlâna ölünce büyük oğul Sultan Veled burada bir türbe inşa ettirir. Kubbetü’l-Hadra yani Yeşil Kubbe adıyla anılan bu yapı zaman içerisinde büyük bir kompleks haline dönüşen Mevlâna Dergâhı’nın çekirdeğini oluşturmaktadır. İslam düşünce hayatında derin izler bırakmış olan Mevlâna Celâleddin-i Rûmî 1207 yılında Horasan bölgesindeki Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna ilk eğitimini babası Bahâü’d-din Veled’den alır. Devrinin önde gelen âlimlerinden biri olan ve Sultânü’I-Ulemâ olarak anılan Bahâü’d-din Veled 13. yüzyılda tüm Asya coğrafyasını derinden sarsan Moğol istilası nedeniyle göç etmek zorunda kalınca, Mevlâna’yı varlığın özüne yani “aşk”a sürükleyen gönül yolculuğu da başlamış olur. Nişabur, Bağdat ve Kûfe üzerinden Mekke’ye giderek hac görevini yerine getiren Bahâü’d-din Veled dönüşte Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde yolu ile Lârende’ye (Karaman) gelir ve ailesi ile birlikte buraya yerleşir. Subaşı Emir Mûsâ’nın yaptırdığı medresede yedi yıl süreyle tasavvuf ve ilim faaliyetlerinde bulunan Bahâü’d-din Veled, Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubâd’ın daveti üzerine hayatının son durağı olan Konya’ya geldiğinde büyük bir saygı ve coşkuyla karşılanır. Bahâü’d-din Veled ve ailesi döneminin önemli ilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Konya’da Altunapa (İplikçi) Medresesi’ne yerleşerek tasavvuf faaliyetlerine devam ederken Mevlâna da ilmî ve fikrî bakımdan olgunlaşmış ve devrin hatırı sayılır âlimleri arasına katılmıştır. Mevlevi Dergâhı tilâvet odası, huzûr-ı pîr, semâhâne, mescid, matbah ve derviş hücrelerinden oluşmaktadır. Bu mimari bütünlüğün etrafında ise farklı dönemlerde inşa edilen Sinan Paşa, Hürrem Paşa ve Mehmed Bey türbeleri ile küçük bir de hazire yer alır. Aslında hemen bütün yapılar bir avlu etrafında toplanmıştır. Dervişan, Çelebiler ve Hamuşan kapıları olmak üzere üç ayrı girişi bulunan avlu batı ve kuzey yönlerden L formundaki derviş hücreleri ile çevrelenmiştir. Avlunun güneyindeki matbah, dergâhın en önemli birimlerinden biridir ve içerisinde meydan-ı şerifi de barındırır. Aynı zamanda, Mevleviliğe intisap etmek isteyen bir kişinin tasavvuf yolculuğu da matbahta başlar. Matbah ve derviş hücreleri 1584 yılında Sultan III. Murad tarafından inşa ettirilmiştir. Dergâhın ana yapısı olan Huzûr-ı Pîr’in girişinde tilâvet odası yer almaktadır. Huzûr-ı Pîr’e Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa tarafından 1599 yılında yaptırılmış gümüş kaplamalı bir kapıdan girilir. Kubbet’ül Hadra’ya uzanan yürüme yolunun sol tarafındaki set üzerinde Horasan erlerinin mezarları sıralanırken, Huzûr-ı Pîr’in güney ve doğu yönündeki set üzerinde ise on tanesini hanımlara ait olmak üzere Bahâü’d-din Veled’in soyundan gelen kişiler ile Mevlevilikte makam sahibi olmuş tasavvuf ehline ait mezarlar bulunur. Kubbet’ül Hadra denilen, dışarıdan yeşil renkli külahın örttüğü kısım dergâhın en gösterişli bölümüdür. Yoğun kalemişi süslemelerin görüldüğü bu kısımda Mevlâna ve Sultan Veled’in mezarları, hemen yanı başında ise Bahâü’d-din Veled’in ahşap sandukası yer almaktadır. Aslında, söz konusu ahşap sanduka Mevlâna’nın mezarı üzerinde bulunmakta iken Kanuni Sultan Süleyman 1565 yılında bugünkü mermer sandukayı yaptırınca ahşap sanduka da Bahâü’d-din Veled’in mezarı üzerine konmuştur. Huzûr-ı Pîr’in kuzeyinde ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan semâhâne ve mescit bölümü yer almaktadır. 1926 yılına kadar tasavvuf faaliyetleri içerisinde bulunan Mevlevi Dergâhı tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra “Konya Âsâr-ı Âtîka Müzesi” (Konya Eski Eserler Müzesi) adı altında müzeye dönüştürülür. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve adı “Mevlâna Müzesi” olarak değiştirilmiştir. #Konya #KonyaAjansi #Konya #KonyaVideolari #Mevlana

Videoyu Yükleyen: Konya,Turkey


Tüm Konya,Turkey Videoları için tıklayınız !!!