Son Eklenenler

14 Kasım 2018 Çarşamba

yakupcetincom

Konya Kapu Cami Video - yakupcetincom - Konya,Turkey


Konya Kapu Cami Video - yakupcetincom https://ift.tt/2GWLL9E Konya’da Odun Pazarı semtinde, Sarraflar (Çıkrıkçılar) Caddesi üzerinde bulunan bu cami, eski Konya Kalesinin kapılarından birisinin yanında bulunduğundan Kapu Camisi ismi ile tanınmıştır. Camiyi Mevlâna’nın torunlarından postnişin Hasanoğlu Şeyh Hüseyin Çelebi 1658 yılında yaptırmıştır. Yapımından bir süre sonra yıkılan camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlerlizade Seyyid Abdurrahman Efendi yeniden yaptırmıştır. Ancak cami 1867 yılı yangınında çevresindeki vakıf dükkânları ile birlikte yanmıştır. Bu olaydan sonra 1868’de cami üçüncü kez yapılmıştır. Bugünkü caminin kapı kemeri üzerindeki kitabesinden banisinin ismi yazılı olmamakla birlikte 1868’de yapıldığı yazılıdır. Konya’da yapılmış olan Osmanlı camilerinin en büyüklerinden biri olup, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Caminin önünde on mermer sütunlu son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerindeki sütunlar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Caminin basık kemerli basık kemerli giriş kapısının bezemesi bulunmamaktadır. Ayrıca doğu ve batı yönlerinde de birer kapısı daha vardır. İbadet mekânının üzeri içten sekiz kubbe, dıştan da çatı ile örtülüdür. Taş mihrap ve ahşap minberi oldukça sadedir. Yanındaki minarenin şerefeye kadar olan bölümü taştan, üzeri de tuğladandır. Şerefe ile külah arasında da çini kuşaklara yer verilmiştir. Caminin batısındaki şadırvanı Müftü Seyyid Abdurrahman tarafından 1812 yılında yaptırılmıştır. Eşenlerli-zâde es-Seyyid Abdurrahman Efendi ibn-i el- merhûm es-seyyid el-Hâc Mehmed Efendi vakfı Özet : Camiinin yanında yazın namaz kılmak için mevcut olan bölümün altında on adet mağaza ve dükkan, Salih Ağa Sarayı diye bilinen han’da sekiz adet mağaza ve altı adet dükkan , akmaz çeşme yanında bir dükkan, ağaççılar Çarşısında bir adet nalbant dükkanı demirciler Çarşısında bir adet demirci dükkanı cem’an yirmi sekiz adet dükkanı vakf eyledi. Şu şartları koydu. Dükkanlar Mütevelliler tarafından kiraya verilsin ve her ay gelirleri öncelikle caminin ihtiyaçları, tamir ve temizliğine ve aydınlatılmasına harcansın. Ardından camide dini ve fenni ilimlerde ders verecek hocalara, bayramlarda vaaz verecek hocalara, üç aylarda öğle ve ikinde namazından sonra mukabele okuyan hafızlara ücret verilsin. Vs. mütevelliler sağ olduğu sürece mutasarrıf olsunlar. İrtihalden sonra Salih evlatlarına nesilden nesile mutasarrıf olsunlar. Eğer nesil kesilirse iş hakime havale olunup Salih, dindar ve istikamet sahibi kişilerden mütevelliler seçip vakfeden kişinin ruhuna fatihalar okutalar. 1226(1881) #yakupcetincom #Konya #KonyaAjansi #Konya #KapuCamii

Videoyu Yükleyen: Konya,Turkey


Tüm Konya,Turkey Videoları için tıklayınız !!!

Sitemizdeki yeni içerikleri E-posta adresinizle takip edin :